Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Základní školy praktické a Základní školy speciální Semily

Naše škola je speciálně pedagogické zařízení . Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělávání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi , dětem se specifickými poruchami učení i chování, dětem s diagnózami ( atypický autismus, dětský autismus), dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

 

 

Součástí školy je Základní škola speciální

Škola je plně organizovaná, zřizovatelem školy je město Semily. Počet žáků v jednotlivých třídách se pohybuje mezi šesti až 12 žáky. Školní družinu v současné době nemáme.

 

V 2.patře Základní školy F.L Riegra jsou 4 třídy, 1 třída pro vyučování odborných předmětů, posilovna, třída na vyučování pěstitelských a chovatelských prací, cvičná kuchyňka. Třída pro vyučování odborných předmětů je koncipována jako poloodborná ( počítačová a zeměpis). K dispozici je velká sportovní hala a malá tělocvična, kterou užíváme společně se Základní školou F.L Riegra. Dílny jsou také společné. Společné je i hřiště a školní dvůr, který využíváme při výuce pěstitelských prací, kde žáci instalovali jezírko s okolní výzdobou. Žáci navštěvují školní jídelnu,

která je také společná pro obě školy. Začátek a konec vyučování je přizpůsoben dojíždějícím žákům. Škola je přístupná od 7 hodin.

 

Vize pro blízkou budoucnost

 

 

Pro zkvalitnění výuky a  pomoc při depistáži postižených a sociálně znevýhodněných žáků plánuje škola:

 • zřízení přípravné třídy pro žáky s dvouletým odkladem školní docházky, kde bude nejdůležitější úkol diagnostika a následné umístění žáka do zařízení pro jeho růst nejvhodnější

 • vedení osobních materiálů dítěte, které bude průběžně monitorovat žákův růst nebo případnou stagnaci po celou dobu jeho školní docházky, což by mělo i s výstupním hodnocením představovat důležitý materiál pro učitele středních škol v práci se žákem

 • Ve škole se vzdělávají žáci zdravotně

  oslabení, mentálně postižení a žáci se sociálním znevýhodněním- z rodinného prostředí s nízkým sociokulturním postavením,  ohrožení patologickými jevy se stupněm pedagogické podpory 3. a vyššího stupně.

   

  Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a doporučení školského poradenského pracoviště. Dále pak je nutné vyjádření lékaře, kmenové školy, třídního učitele a diagnostický pobyt dítěte v naší škole.  V některých případech jsou pro konkrétní žáky ve spolupráci s PPP nebo SPC vypracovány individuální vzdělávací plány.

 •  

   

   Škola má svoje specifika, především poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. Chceme dětem naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejné. ŠVP sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.

   

  Školní vzdělávací plán, školní řád a organizační řád školy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Pro svou obsažnost zde nejsou publikovány.

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 

 

Poslední fotografie


certifikát

Základní škola praktická a speciální Semily, příspěvková organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 39693
Měsíc: 877
Den: 23